НАЧАЛО
ЗА ЦЕНТЪРА
ЗА КОНТАКТИ

 
Ресурсен център - Враца е педагогическо учреждение в системата на Министерството на образованието и науката.

 

Центърът подпомага успешното интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности  в общообразователна среда.
Обучението им в общообразователни детски градини и училища става по индивидуална програма за обучение и развитие.
Така децата със  специални образователни потребности растат и учат заедно с връстниците си и същевременно се подпомагат от специални педагози /ресурсни учители/ – един успешен модел, отдавна изпитан по света.

 

Галя Статкова - Директор на РЦ Враца

 

Ресурсният учител е  специален педагог, който:
 
 • Подпомага с различни методи и средства пълноценното включване на децата със специални образователни потребности в училищната среда;
 • Според конкретните проблеми и индивидуални потребности на всяко дете подпомага учебната дейност и участието в групови занимания;
 •  Консултира учителите за най-подходящите методи на обучение, форми на проверка на знанията и др.;
 •  Запознава родителите с принципите на интегрираното обучение и възпитание; помага им да приемат проблема и да бъдат максимално полезни за обучението и развитието на своето дете.
 

учителите от РЦ Враца

 • Ресурсният център разработва материали за подпомагане обучението и възпитанието на деца със специални образователни потребности и за популяризиране на интегрираното обучение.
   
 • Информира както педагози и родители, така и цялата общественост за специфичните нужди на децата със специални образователни потребности.
   
 • И не на последно място, работи за възпитаване на обществена толерантност към хора и, в частност, деца с проблеми.

 

 

 

 • Организира и участва в различни форми за повишаване знанията и уменията на учителите за работа с деца със специални образователни потребности.

 

За Вас, родители!

 • Запознаване с принципите и организацията на интегрираното обучение и възпитание;
   

 • Консултиране при усвояването на различни техники и форми на работа с деца и ученици със специални образователни потребности;
   
 • Консултиране за използване на различни видове терапии - фамилна, арттерапия, музикотерапия, кинезитерапия, сензорна стимулация, PECL и други съобразно индивидуалните потребности на децата;
   
 • Консултиране за възможностите за професионално образование и обучение и професионална реализация.