НАЧАЛО
ЗА ЦЕНТЪРА
ЗА КОНТАКТИ

Директор Галина Ив. Статкова    
       
     
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ      
Психолози   Ресурсни учители
  Калина Христова Вълова   Адриана Цв. Кръстева
Цветомира Б. Александрова Валентина Дим.Иванова
Логопеди   Валентина Ив. Владимирова
  Весела Б. Павлова Владислава М. Иванова
Агнес П. Ангелова Геновева П. Маринова
  Георги Богд.Маринов
Жулиета Ив. Босашка
Ивка Христофорова Йолова
Илияна Цветанова Илиева
Ирена Ген. Манова
Калинка Цв. Стоянова
Мадлена Борисова Иванова
Маргаритка Ив. Павлова
Мая Иванова Тодорова
Николай Теодосиев Николов
Огнян Йолов Христов
Петрина Страх. Антонова
Петя Павлова Иванова
Светла С. Димитрова
Светла Стоянова Петрова
Соня Вен.Недялкова
Таня Цвет.Велкова
Христо Н. Господинов
Цветан Сл. Гаврилов
Цеца Близнакова
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ    
Гл.Счетоводител Керанка В. Гергова    
Касиер - Домакин Мария Николова Иванова